1. Wat is uw functie binnen uw organisatie?
Directeur
Financieel Manager
Account manager
Supply Chain Manager
Overig
2. Binnen welke sector valt uw bedrijf?
Logistiek en transport
Landbouw, bosbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie
Bouw
Handel
Horeca
Informatie en communicatie
Financiel dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur en recreatie
Overig
3. Wat is uw totale omzet?
Euro
Hoeveel % van deze omzet wordt door deze klant gegenereerd?
%
3. Wat is uw totale omzet?
Euro
Hoeveel % van deze omzet wordt door deze klant gegenereerd?
%
4. In welke sector zit uw klant?
Logistiek en transport
Landbouw, bosbouw en visserij
Delfstoffenwinning
Industrie
Bouw
Handel
Horeca
Informatie en communicatie
Financiel dienstverlening
Verhuur en handel van onroerend goed
Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur en overheidsdiensten
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur en recreatie
Overig
5. Hoeveel dagen zit er gemiddeld tussen het ontvangen van de bestelling van de klant en het aanmaken van een order in uw systeem?
Dagen
6. Dient de klant een aanbetaling te doen voordat u de producten / diensten levert?
Ja
Nee
7. Hoeveel procent van het totale factuurbedrag is de aanbetaling?
Percentage
Het volledige factuurbedrag
Een vast bedrag onafhankelijk van het factuurbedrag
8. Hoeveel dagen zit er gemiddeld tussen het aanmaken van de order van de klant en het moment van leveren goederen of uitvoeren van diensten?
Dagen
9. Vanaf welk moment wordt de betalingsstermijn door u berekend?
Orderdatum
Leveringsdatum
Opmaakdatum Factuur
Ontvangstdatum Factuur
Goedkeuring factuur
10. Dient de klant het gehele factuurbedrag in één keer te betalen?
Ja
Nee
11. Welke betalingsmogelijkheden heeft de klant?
Betalen in termijnen
Anders, namelijk
12. Verstuurt u uw factuur nadat u de goederen / diensten heeft geleverd?
Ja
Nee
13. Vanaf welk moment stuurt u uw factuur?

14. Hoeveel dagen zitten er gemiddeld tussen het moment van het leveren van de goederen of het uitvoeren van diensten en het verzenden van de factuur?
Dagen
15. Hoeveel dagen zitten er gemiddeld tussen het moment van facturering en het leveren van de goederen / diensten?
Dagen
16. Verstuurt u een factuur per order?
Ja
Nee
Wanneer verstuurt u uw factuur?
Facturen per week
Facturen per maand
Facturen per order
16. Verstuurt u een factuur per order?
Ja
Nee
Wanneer verstuurt u uw factuur?
Facturen per week
Facturen per maand
Facturen per order
17. Verstuurt u uw facturen digitaal?
Ja, digitale facturen via e-mail
Ja, digitale facturen via een systeem
Nee
18. Wat is de contractueel afgesproken betalingstermijn met uw klant?
Dagen
19. Wat is de werkelijke betalingstermijn van uw klant?
Dagen
20. Hoeveel % van de omzet wordt te laat betaald door uw klant?
%
Met gemiddeld hoeveel dagen worden deze omzet te laat betaald?
Dagen
20. Hoeveel % van de omzet wordt te laat betaald door uw klant?
%
Met gemiddeld hoeveel dagen worden deze omzet te laat betaald?
Dagen
21. Kijkt u naar de kredietwaardigheid van de klant zodra deze voor de eerste keer een order plaatst?
Ja
Nee
22. Is de kredietwaardigheid van deze klant groter dan die van u?
Ja
Nee
Gelijk
23. Heeft deze klant een kredietlimiet?
Ja
Nee
24. Wat is de totale kredietlimiet van deze klant?
Euro
25. Gebruikt u financieringsinstrumenten?
Rekening courant
Factoring
Reverse Factoring
Dynamic Discounting
Overige
Geen
26. E-mail

uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd of gedeeld met derde partijen
27. Suggestions box
Thank you!
You have filled in all the questions.
Please click the button below to see your Order-to-Cash process.